Hva er en optimal fordeling av goder og plikter?


Hvordan kan vi komme frem til en best mulig fordeling av rettigheter og goder på den ene siden, og plikter og byrder på den andre?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.