Bør vi motta støtte fra staten?


Bør staten gi støtte til tros- og livssynssamfunn som vårt? Eller er det viktig at tros- og livssynssamfunn er selvfinansierte og økonomisk uavhengige?


Uenighetens fellesskap | november 15, 2018

Kommentarer er stengt.